Thau

HỢP KIM THAU

Mã hợp kim: C2600, C2700, C2800, C3602, C3604, C3712, C3771, C4622, C4641, C6782, C6783

Kích thước (mm):

Chữ nhật (Rectangle Bar):
Dày / Thickness: 2.5~100.0
Rộng / Width: 9.53~260.00
Thanh tròn / Round Bar:
           Đường kính/ Overall diameter: 1.0~300.0
Thanh vuông (Square Bar):
           Chiều dài cạnh/ Dimension: 6.35~100
Thanh lục giác (Hexagon Bar):
           Chiều dài mặt cắt/ Dimension: 6.35~100.00

Liên quan

Close