Đồng

ĐỒNG ĐỎ DẠNG TẤM

– Tiêu chuẩn: JISH,EN,DIN,GOST, ASTM
– Mác:
+ C1100, C1220… dùng trong ngành điện tử, thiết bị, máy biến thế…
+ C2680, C2800, C5191, C2300… dung trong lĩnh vực điện tử, thiết bị, quảng cáo…
–  Độ cứng : O; H; 3/4H; 1/2H; 1/4H; SH….
–  Loại :
+ Đồng đỏ, đồng thau: tấm, cuộn dày 0.05mm-30mmm
+ Đồng đỏ, đồng thau dạng ống, băng

QUI CÁCH ĐỒNG THAU TẤM, ĐỒNG ĐỎ TẤM
0.3 X 600 X 2000
0.4 X 600 X 2000
0.5 X 600 X 2000
0.6 X 600 X 2000
0.8 X 600 X 2000
1 X 600 X 2000
1.2 X 600 X 2000
1.5 X 600 X 2000
2 X 600 X 2000
2.5 X 600 X 2000
3 X 600 X 2000
4 X 600 X 2000
5 X 600 X 2000
6 X 600 X 2000
8 X 600 X 2000
10 X 600 X 2000

Liên quan

Close